Сграда В

Жилищни сгради „Смокините

Обект

Тип

Обща площ

Статус/ Цена

План

Етаж 1 виж
апартамент В1 едностаен 46.52 кв.м. 47 000 € виж
апартамент В2 двустаен 67.10 кв.м. продаден виж
апартамент В3 тристаен 120.52 кв.м. 120 000 € виж
Етаж 2 виж
апартамент В4 тристаен 72.12 кв.м. продаден виж
апартамент В5 двустаен 55.17 кв.м. продаден виж
апартамент В6 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В7 тристаен 107.11 кв.м. 102 000 € виж
апартамент В8 тристаен 106.30 кв.м. продаден виж
апартамент В9 двустаен 59.34 кв.м. продаден виж
апартамент В10 двустаен 56.97 кв.м. продаден виж
апартамент В11 тристаен 74.62 кв.м. продаден виж
Етаж 3 виж
апартамент В12 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В13 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В14 двустаен 59.88 кв.м. 70 000 € виж
апартамент В15 тристаен 107.11 кв.м. 120 000 € виж
апартамент В16 тристаен 106.78 кв.м. 105 000 € виж
апартамент В17 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В18 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В19 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 4 виж
апартамент В20 тристаен 72.35 кв.м. 80 000 € виж
апартамент В21 двустаен 55.20 кв.м. 65 000 € виж
апартамент В22 двустаен 59.88 кв.м. 70 000 € виж
апартамент В23 тристаен 107.11 кв.м. 120 000 € виж
апартамент В24 тристаен 106.78 кв.м. 105 000 € виж
апартамент В25 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В26 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В27 тристаен 74.95 кв.м. 72 000 € виж
Етаж 5 виж
апартамент В28 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В29 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В30 двустаен 59.88 кв.м. 68 000 € виж
апартамент В31 тристаен 107.11 кв.м. 120 000 € виж
апартамент В32 тристаен 106.78 кв.м. 110 000 € виж
апартамент В33 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В34 двустаен 57.23 кв.м. 60 000 € виж
апартамент В35 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 6 виж
апартамент В36 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В37 двустаен 55.20 кв.м. 62 000 € виж
апартамент В38 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В39 тристаен 107.11 кв.м. 115 000 € виж
апартамент В40 тристаен 106.78 кв.м. 115 000 € виж
апартамент В41 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В42 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В43 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 7 виж
апартамент В44 тристаен 72.35 кв.м. 76 000 € виж
апартамент В45 двустаен 55.20 кв.м. 62 000 € виж
апартамент В46 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В47 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В48 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В49 двустаен 59.61 кв.м. 62 000 € виж
апартамент В50 двустаен 57.23 кв.м. 60 000 € виж
апартамент В51 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 8 виж
апартамент В52 тристаен 71.87 кв.м. 75 000 € виж
апартамент В53 двустаен 54.82 кв.м. продаден виж
апартамент В54 двустаен 59.47 кв.м. продаден виж
апартамент В55 тристаен 106.38 кв.м. продаден виж
апартамент В56 тристаен 106.07 кв.м. 120 000 € виж
апартамент В57 двустаен 59.21 кв.м. продаден виж
апартамент В58 двустаен 56.85 кв.м. продаден виж
апартамент В59 тристаен 74.46 кв.м. продаден виж

Сграда А

9
4 магазина
9
Бистро със закрита и открита част
9
Лоби и рецепция
9
28 двустайни апартамента
9

28 тристайни апартамента

Сграда Б

9
2 двустайни апартамента с двор
9
2 тристайни апартамента с двор
9
28 двустайни апартамента
9

28 тристайни апартамента

Сграда В

9
1 студио с двор
9

1 двустаен апартамент с двор

9

1 тристаен апартамент с двор

9
28 двустайни апартамента
9

28 тристайни апартамента

Гаражи и паркоместа