Сграда В

Жилищни сгради „Смокините“

Обект

Тип

Обща площ

Статус/ Цена

План

Етаж 1 виж
апартамент В1 едностаен 46.52 кв.м. продаден виж
апартамент В2 двустаен 67.10 кв.м. продаден виж
апартамент В3 тристаен 120.52 кв.м. продаден виж
Етаж 2 виж
апартамент В4 тристаен 72.12 кв.м. продаден виж
апартамент В5 двустаен 55.17 кв.м. продаден виж
апартамент В6 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В7 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В8 тристаен 106.30 кв.м. продаден виж
апартамент В9 двустаен 59.34 кв.м. продаден виж
апартамент В10 двустаен 56.97 кв.м. продаден виж
апартамент В11 тристаен 74.62 кв.м. продаден виж
Етаж 3 виж
апартамент В12 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В13 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В14 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В15 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В16 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В17 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В18 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В19 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 4 виж
апартамент В20 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В21 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В22 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В23 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В24 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В25 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В26 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В27 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 5 виж
апартамент В28 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В29 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В30 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В31 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В32 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В33 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В34 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В35 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 6 виж
апартамент В36 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В37 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В38 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В39 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В40 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В41 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В42 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В43 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 7 виж
апартамент В44 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В45 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В46 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В47 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В48 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В49 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В50 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В51 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 8 виж
апартамент В52 тристаен 71.87 кв.м. продаден виж
апартамент В53 двустаен 54.82 кв.м. продаден виж
апартамент В54 двустаен 59.47 кв.м. продаден виж
апартамент В55 тристаен 106.38 кв.м. продаден виж
апартамент В56 тристаен 106.07 кв.м. продаден виж
апартамент В57 двустаен 59.21 кв.м. продаден виж
апартамент В58 двустаен 56.85 кв.м. продаден виж
апартамент В59 тристаен 74.46 кв.м. продаден виж

Сграда А

9
4 магазина
9
Бистро със закрита и открита част
9
Лоби и рецепция
9
28 двустайни апартамента
9

28 тристайни апартамента

Сграда Б

9
2 двустайни апартамента с двор
9
2 тристайни апартамента с двор
9
28 двустайни апартамента
9

28 тристайни апартамента

Сграда В

9
1 студио с двор
9

1 двустаен апартамент с двор

9

1 тристаен апартамент с двор

9
28 двустайни апартамента
9

28 тристайни апартамента