Секция B

Жилищни сгради „Смокините 2“

 

Обект

Тип

Изложение

Обща площ

Статус/ Цена

План

Етаж 1 виж
Апартамент В 101 двустаен юг 63.57 кв.м. продаден виж
Апартамент В 102 двустаен юг 63.57 кв.м. продаден виж
Апартамент В 103 тристаен юг 104.84 кв.м. продаден виж
Апартамент В 104 тристаен север 104.58 кв.м. продаден виж
Апартамент В 105 тристаен север 64.32 кв.м. продаден виж
Гараж 1 28.99 кв.м. продаден виж
Гараж 2 25.02 кв.м. 29 000 € виж
Гараж 3 35.53 кв.м. продаден виж
Гараж 4 двоен 43.37 кв.м. продаден виж
Гараж 5 двоен 52.28 кв.м. продаден виж
Гараж 6 двоен 41.43 кв.м. продаден виж
Гараж 7 двоен 43.88 кв.м. продаден виж
Гараж 8 25.17 кв.м. продаден виж
Гараж 9 29.08 кв.м. продаден виж
Гараж 10 35.65 кв.м. продаден виж
Гараж 11 30.11 кв.м. продаден виж
Гараж 12 29.96 кв.м. продаден виж
Склад В 1 6.87 кв.м. продаден виж
Етаж 2 виж
Апартамент В 201 двустаен северозапад 66.44 кв.м. продаден виж
Апартамент В 202 тристаен запад-север- изток 78.64 кв.м. продаден виж
Апартамент В 203 двустаен изток 62.67 кв.м. 75 000 € виж
Апартамент В 204 тристаен изток 103.55 кв.м. 109 000 € виж
Апартамент В 205 тристаен югоизток 134.88 кв.м. продаден виж
Апартамент В 206 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 207 двустаен юг 64.40кв.м. 78 000 € виж
Апартамент В 208 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 209 двустаен север-юг 66.35 кв.м. 72 000 € виж
Апартамент В 210 двустаен север 65.20 кв.м. 74 000 € виж
Апартамент В 211 двустаен север 65.11 кв.м. продаден виж
Склад В 2 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 3 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 6 5.76 кв.м. продаден виж

 

Етаж 3 виж
Апартамент В 301 двустаен северозапад 66.81 кв.м. продаден виж
Апартамент В 302 тристаен запад-север- изток 79.04 кв.м. продаден виж
Апартамент В 303 двустаен изток 63.01 кв.м. 77 000 € виж
Апартамент В 304 тристаен изток 104.07 кв.м. продаден виж
Апартамент В 305 тристаен югоизток 135.61 кв.м. продаден виж
Апартамент В 306 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 307 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 308 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 309 двустаен север-юг 66.35 кв.м. 73 000 € виж
Апартамент В 310 двустаен север 65.20 кв.м. продаден виж
Апартамент В 311 двустаен север 65.11 кв.м. продаден виж
Склад В 7 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 8 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 11 5.76 кв.м. продаден виж
Етаж 4 виж
Апартамент В 401 двустаен северозапад 66.81 кв.м. продаден виж
Апартамент В 402 тристаен запад-север- изток 79.04 кв.м. продаден виж
Апартамент В 403 двустаен изток 63.01 кв.м. продаден виж
Апартамент В 404 двустаен изток 67.23 кв.м. продаден виж
Апартамент В 405 с 3 спални югоизток 166.76 кв.м. продаден виж
Апартамент В 406 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 407 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 408 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 409 двустаен север-юг 66.35 кв.м. продаден виж
Апартамент В 410 двустаен север 65.20 кв.м. 75 000 € виж
Апартамент В 411 двустаен север 65.11 кв.м. продаден виж
Склад В 12 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 13 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 15 5.67  кв.м. продаден виж
Склад В 16 5.76 кв.м. 5 000 € виж
Етаж 5 виж
Апартамент В 501 двустаен северозапад 66.81 кв.м. 73 000 € виж
Апартамент В 502 тристаен запад-север- изток 79.04 кв.м. продаден виж
Апартамент В 503 двустаен изток 63.01 кв.м. продаден виж
Апартамент В 504 тристаен изток 104.07 кв.м. 112 000 € виж
Апартамент В 505 тристаен югоизток 135.61 кв.м. продаден виж
Апартамент В 506 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 507 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 508 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 509 двустаен север-юг 66.35 кв.м. продаден виж
Апартамент В 510 двустаен север 65.20 кв.м. 75 000 € виж
Апартамент В 511 двустаен север 65.11 кв.м. продаден виж
Склад В 17 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 18 8.52 кв.м. 6 000 € виж
Склад В 21 5.76 кв.м. 5 000 € виж
Етаж 6 виж
Апартамент В 601 двустаен северозапад 66.81 кв.м. продаден виж
Апартамент В 602 тристаен запад-север- изток 79.04 кв.м. продаден виж
Апартамент В 603 двустаен изток 63.01 кв.м. продаден виж
Апартамент В 604 тристаен изток 104.07 кв.м. резервиран виж
Апартамент В 605 тристаен югоизток 135.61 кв.м. продаден виж
Апартамент В 606 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 607 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 608 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 609 двустаен север-юг 66.35 кв.м. продаден виж
Апартамент В 610 двустаен север 65.20 кв.м. продаден виж
Апартамент В 611 двустаен север 65.11 кв.м. 74 000 € виж
Склад В 22 8.52 кв.м. 6 000 € виж
Склад В 23 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 26 5.76 кв.м. продаден виж
Етаж 7 виж
Апартамент В 701 двустаен северозапад 66.81 кв.м. продаден виж
Апартамент В 702 тристаен запад-север- изток 79.04 кв.м. продаден виж
Апартамент В 703 двустаен изток 63.01 кв.м. продаден виж
Апартамент В 704 тристаен изток 104.07 кв.м. 113 000 € виж
Апартамент В 705 тристаен югоизток 135.61 кв.м. продаден виж
Апартамент В 706 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 707 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 708 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 709 двустаен север-юг 66.35 кв.м. продаден виж
Апартамент В 710 двустаен север 65.20 кв.м. продаден виж
Апартамент В 711 двустаен север 65.11 кв.м. продаден виж
Склад В 27 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 28 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 31 5.76 кв.м. продаден виж
Етаж 8 виж
Апартамент В 801 двустаен северозапад 66.81 кв.м. продаден виж
Апартамент В 802 тристаен запад-север- изток 79.04 кв.м. продаден виж
Апартамент В 803 двустаен изток 63.01 кв.м. продаден виж
Апартамент В 804 тристаен изток 104.16 кв.м. продаден виж
Апартамент В 805 тристаен югоизток 135.61 кв.м. продаден виж
Апартамент В 806 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 807 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 808 двустаен юг 64.40 кв.м. продаден виж
Апартамент В 809 двустаен север-юг 66.35 кв.м. продаден виж
Апартамент В 810 двустаен север 65.20 кв.м. продаден виж
Апартамент В 811 двустаен север 65.11кв.м. продаден виж
Склад В 32 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 33 8.52 кв.м. 6 000 € виж
Склад в 35 5.67 кв.м. продаден виж
Етаж 9 виж
Апартамент В 901 двустаен северозапад 66.29 кв.м. продаден виж
Апартамент В 902 тристаен запад-север- изток 78.42 кв.м. продаден виж
Апартамент В 903 двустаен изток 62.52 кв.м. продаден виж
Апартамент В 904 тристаен изток 103.31 кв.м. продаден виж
Апартамент В 905 тристаен югоизток 134.55 кв.м. продаден виж
Апартамент В 906 двустаен юг 63.88 кв.м. продаден виж
Апартамент В 907 двустаен юг 63.88 кв.м. продаден виж
Апартамент В 908 двустаен юг 63.88 кв.м. продаден виж
Апартамент В 909 двустаен север-юг 65.83 кв.м. резервиран виж
Апартамент В 910 двустаен север 64.68кв.м. 73 000 € виж
Апартамент В 911 двустаен север 64.62 кв.м. продаден виж
Склад В 37 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 38 8.52 кв.м. продаден виж
Склад В 41 5.76 кв.м. продаден виж

Секция А

9

3 магазина

9
Бистро със закрита и открита част
9
Лоби и рецепция

9
Медицински център
9
65 двустайни апартамента
9
22 тристайни апартамента
9
1 многостаен апартамент

Секция Б

9
7 двустайни апартамента с двор
9
1 тристаен апартамент с двор
9
48 двустайни апартамента
9
16 тристайни апартамента

Секция В

9
3 двустайни апартамента с двор
9
2 тристайни апартамента с двор
9
65 двустайни апартамента
9
22 тристайни апартамента
9
1 многостаен апартамент