Секция A

Жилищни сгради „Смокините 2“

3

Обект

Тип

Изложение

Обща площ

Статус/ Цена

План

Етаж 1 виж
Mедицински център 101 153.79 кв.м. резервиран виж
Mедицински център 102 118.83 кв.м. продаден виж
Mедицински център 103 63.17 кв.м. 85 000 € виж
Магазин 1 237.97 кв.м. 330 000 € виж
Mагазин 2 128.22 кв.м. продаден виж
Mагазин 3 90.81 кв.м. продаден виж
Етаж 2 виж
Апартамент А 201 двустаен север 64.93 кв.м. продаден виж
Апартамент А 202 двустаен север 64.93 кв.м. продаден виж
Апартамент А 203 двустаен север-юг 65.79 кв.м. 66 000 виж
Апартамент А 204 двустаен юг 63.63 кв.м. 71 000 виж
Апартамент А 205 двустаен юг 63.29 кв.м. продаден виж
Апартамент А 206 двустаен юг 66.56 кв.м. 68 000 виж
Апартамент А 207 тристаен югозапад 135.74 кв.м. продаден виж
Апартамент А 208 тристаен запад 98.50 кв.м. продаден виж
Апартамент А 209 двустаен запад 63.16 кв.м. продаден виж
Апартамент А 210 тристаен запад-север 78.85 кв.м. продаден виж
Апартамент А 211 двустаен североизток 62.84 кв.м. продаден виж
Склад А 31 3.47 кв.м. продаден виж
Камериерски офис 1  18.80 кв.м. продаден виж
Склад А 32 5.00 кв.м. продаден виж
Склад А 33 5.06 кв.м. продаден виж
Етаж 3 виж
апартамент А 301 двустаен север 65.11 кв.м. продаден виж
Апартамент А 302 двустаен север 65.11 кв.м. 68 000 виж
Апартамент А 303 двустаен север-юг 65.95 кв.м. 67 000 виж
Апартамент А 304 двустаен юг 63.82 кв.м. 72 000 виж
Апартамент А 305 двустаен юг 63.48 кв.м. продаден виж
Апартамент А 306 двустаен юг 66.75 кв.м. продаден виж
Апартамент А 307 тристаен югозапад 136.10 кв.м. продаден виж
Апартамент А 308 тристаен запад 98.77 кв.м. продаден виж
Апартамент А 309 двустаен запад 63.34 кв.м. продаден виж
Апартамент А 310 тристаен запад-север 79.04 кв.м. продаден виж
Апартамент А 311 двустаен североизток 63.03 кв.м. продаден виж
Склад А 1 7.70 кв.м. 6 500 виж
Склад А 2 7.70 кв.м. 6 500 виж
Склад А 3 2.64 кв.м. продаден виж
Склад А 4 5.04 кв.м. резервиран виж
Склад А 5 5.15 кв.м. 5 500 виж
Етаж 4 виж
Aпартамент А 401 двустаен север 65.11 кв.м. продаден виж
Апартамент А 402 двустаен север 65.11 кв.м. продаден виж
Апартамент А 403 двустаен север-юг 65.95 кв.м. продаден виж
Апартамент А 404 двустаен юг 63.82 кв.м. резервиран виж
Апартамент А 405 двустаен юг 63.48 кв.м. продаден виж
Апартамент А 406 двустаен юг 66.75 кв.м. продаден виж
Апартамент А 407 с 3 спални запад-юг-изток 167.43 кв.м. 180 000 виж
Апартамент А 408 двустаен запад 67.41 кв.м. продаден виж
Апартамент А 409 двустаен запад 63.34 кв.м. продаден виж
Апартамент А 410 тристаен запад-север 79.04 кв.м. продаден виж
Апартамент А 411 двустаен североизток 63.03 кв.м. продаден виж
склад А 34 3.47 кв.м. 4 500 виж
Кам.офис 2 18.08 кв.м. продаден виж
Склад А 35 5.00кв.м. 5 500 виж
Склад А 36 5.06 кв.м. продаден виж

Секция А

9

3 магазина

9
Бистро със закрита и открита част
9
Лоби и рецепция

9
Медицински център
9
65 двустайни апартамента
9
22 тристайни апартамента
9
1 многостаен апартамент

Секция Б

9
7 двустайни апартамента с двор
9
1 тристаен апартамент с двор
9
48 двустайни апартамента
9
16 тристайни апартамента

Секция В

9
3 двустайни апартамента с двор
9
2 тристайни апартамента с двор
9
65 двустайни апартамента
9
22 тристайни апартамента
9
1 многостаен апартамент