Сграда А

Жилищни сгради „Смокините“

Обект

Тип

Обща площ

Статус/ Цена

План

Етаж 1 виж
магазин 1 122.91 кв.м. продаден виж
магазин 2 107.33 кв.м. продаден виж
магазин 3 111.76 кв.м. продаден виж
магазин 4 199.80 кв.м. продаден виж
гараж А1 24.54 кв.м. продаден виж
гараж А2 25.28 кв.м. продаден виж
гараж А3 25.30 кв.м. продаден виж
гараж А4 25.30 кв.м. продаден виж
бистро 162.99 кв.м. продаден виж
Етаж 2 виж
апартамент А1 тристаен 75.85 кв.м. продаден виж
апартамент А2 двустаен 57.93 кв.м. продаден виж
апартамент А3 двустаен 60.48 кв.м. продаден виж
апартамент А4 тристаен 108.19 кв.м. продаден виж
апартамент А5 тристаен 107.83 кв.м. продаден виж
апартамент А6 двустаен 60.18 кв.м. продаден виж
апартамент А7 двустаен 55.55 кв.м. продаден виж
апартамент А8 тристаен 72.71 кв.м. продаден виж
Етаж 3 виж
апартамент А9 тристаен 76.05 кв.м. продаден виж
апартамент А10 двустаен 58.08 кв.м. 68 000 € виж
апартамент А11 двустаен 60.63 кв.м. 70 000 € виж
апартамент А12 тристаен 108.47 кв.м. продаден виж
апартамент А13 тристаен 108.10 кв.м. продаден виж
апартамент А14 двустаен 60.33 кв.м. продаден виж
апартамент А15 двустаен 55.68 кв.м. продаден виж
апартамент А16 тристаен 72.89 кв.м. продаден виж
Етаж 4 виж
апартамент А17 тристаен 76.05 кв.м. продаден виж
апартамент А18 двустаен 58.08 кв.м. 68 000 € виж
апартамент А19 двустаен 60.63 кв.м. продаден виж
апартамент А20 тристаен 108.47 кв.м. продаден виж
апартамент А21 тристаен 108.10 кв.м. 120 000 € виж
апартамент А22 двустаен 60.33 кв.м. продаден виж
апартамент А23 двустаен 55.68 кв.м. 65 000 € виж
апартамент А24 тристаен 72.89 кв.м. продаден виж
Етаж 5 виж
апартамент А25 тристаен 76.05 кв.м. продаден виж
апартамент А26 двустаен 58.08 кв.м. 68 000 € виж
апартамент А27 двустаен 60.63 кв.м. продаден виж
апартамент А28 тристаен 108.47 кв.м. продаден виж
апартамент А29 тристаен 108.10 кв.м. продаден виж
апартамент А30 двустаен 60.33 кв.м. продаден виж
апартамент А31 двустаен 55.68 кв.м. продаден виж
апартамент А32 тристаен 72.89 кв.м. продаден виж
Етаж 6 виж
апартамент А33 тристаен 76.05 кв.м. продаден виж
апартамент А34 двустаен 58.08 кв.м. продаден виж
апартамент А35 двустаен 60.63 кв.м. продаден виж
апартамент А36 тристаен 108.47 кв.м. 120 000 € виж
апартамент А37 тристаен 108.10 кв.м продаден виж
апартамент А38 двустаен 60.33 кв.м. продаден виж
апартамент А39 двустаен 55.68 кв.м. продаден виж
апартамент А40 тристаен 72.89 кв.м. продаден виж
Етаж 7 виж
апартамент А41 тристаен 76.05 кв.м. продаден виж
апартамент А42 двустаен 58.08 кв.м. продаден виж
апартамент А43 двустаен 60.63 кв.м. продаден виж
апартамент А44 тристаен 108.47 кв.м. резервиран виж
апартамент А45 тристаен 108.10 кв.м. продаден виж
апартамент А46 двустаен 60.33 кв.м. продаден виж
апартамент А47 двустаен 55.68 кв.м. продаден виж
апартамент А48 тристаен 72.89 кв.м. продаден виж
Етаж 8 виж
апартамент А49 тристаен 75.49 кв.м. продаден виж
апартамент А50 двустаен 57.65 кв.м. продаден виж
апартамент А51 двустаен 60.18 кв.м. продаден виж
апартамент А52 тристаен 107.65 кв.м. резервиран виж
апартамент А53 тристаен 107.31 кв.м. продаден виж
апартамент А54 двустаен 60.33 кв.м. продаден виж
апартамент А55 двустаен 55.28 кв.м. продаден виж
апартамент А56 тристаен 72.37 кв.м. продаден виж

Сграда А

9
4 магазина
9
Бистро със закрита и открита част
9
Лоби и рецепция
9
28 двустайни апартамента
9

28 тристайни апартамента

Сграда Б

9
2 двустайни апартамента с двор
9
2 тристайни апартамента с двор
9
28 двустайни апартамента
9

28 тристайни апартамента

Сграда В

9
1 студио с двор
9

1 двустаен апартамент с двор

9

1 тристаен апартамент с двор

9
28 двустайни апартамента
9

28 тристайни апартамента

Гаражи и паркоместа

Обект

Тип

Обща площ

Статус/ Цена

План

Етаж 1 виж
апартамент В1 едностаен 46.52 кв.м. продаден виж
апартамент В2 двустаен 67.10 кв.м. продаден виж
апартамент В3 тристаен 120.52 кв.м. продаден виж
Етаж 2 виж
апартамент В4 тристаен 72.12 кв.м. продаден виж
апартамент В5 двустаен 55.17 кв.м. продаден виж
апартамент В6 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В7 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В8 тристаен 106.30 кв.м. продаден виж
апартамент В9 двустаен 59.34 кв.м. продаден виж
апартамент В10 двустаен 56.97 кв.м. продаден виж
апартамент В11 тристаен 74.62 кв.м. продаден виж
Етаж 3 виж
апартамент В12 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В13 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В14 двустаен 59.88 кв.м. 70 000 € виж
апартамент В15 тристаен 107.11 кв.м. 120 000 € виж
апартамент В16 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В17 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В18 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В19 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 4 виж
апартамент В20 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В21 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В22 двустаен 59.88 кв.м. резервиран виж
апартамент В23 тристаен 107.11 кв.м. 120 000 € виж
апартамент В24 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В25 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В26 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В27 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 5 виж
апартамент В28 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В29 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В30 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В31 тристаен 107.11 кв.м. 120 000 € виж
апартамент В32 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В33 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В34 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В35 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 6 виж
апартамент В36 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В37 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В38 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В39 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В40 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В41 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В42 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В43 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 7 виж
апартамент В44 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В45 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В46 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В47 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В48 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В49 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В50 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В51 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 8 виж
апартамент В52 тристаен 71.87 кв.м. продаден виж
апартамент В53 двустаен 54.82 кв.м. продаден виж
апартамент В54 двустаен 59.47 кв.м. продаден виж
апартамент В55 тристаен 106.38 кв.м. продаден виж
апартамент В56 тристаен 106.07 кв.м. 120 000 € виж
апартамент В57 двустаен 59.21 кв.м. продаден виж
апартамент В58 двустаен 56.85 кв.м. продаден виж
апартамент В59 тристаен 74.46 кв.м. продаден виж