Сграда Б

Жилищни сгради „Смокините“

Обект

Тип

Обща площ

Статус/ Цена

План

Етаж 1 виж
апартамент Б1 двустаен 76.65 кв.м. продаден виж
апартамент Б2 тристаен 110.31 кв.м. продаден виж
апартамент Б3 тристаен 110.31 кв.м. продаден виж
апартамент Б4 двустаен 76.65 кв.м. продаден виж
Етаж 2 виж
апартамент Б5 тристаен 108.61 кв.м. продаден виж
апартамент Б6 двустаен 61.30 кв.м. продаден виж
апартамент Б7 двустаен 61.30 кв.м. продаден виж
апартамент Б8 тристаен 108.61 кв.м. продаден виж
апартамент Б9 тристаен 80.90 кв.м. продаден виж
апартамент Б10 двустаен 59.87 кв.м. продаден виж
апартамент Б11 двустаен 59.79 кв.м. продаден виж
апартамент Б12 тристаен 81.16 кв.м. продаден виж
Етаж 3 виж
апартамент Б13 тристаен 108.61 кв.м. продаден виж
апартамент Б14 двустаен 61.30 кв.м. продаден виж
апартамент Б15 двустаен 61.30 кв.м. продаден виж
апартамент Б16 тристаен 108.61 кв.м. 120 000 € виж
апартамент Б17 тристаен 81.29 кв.м. продаден виж
апартамент Б18 двустаен 60.15 кв.м. продаден виж
апартамент Б19 двустаен 60.07 кв.м. продаден виж
апартамент Б20 тристаен 81.55 кв.м. продаден виж
Етаж 4 виж
апартамент Б21 тристаен 108.61 кв.м. продаден виж
апартамент Б22 двустаен 61.30 кв.м. продаден виж
апартамент Б23 двустаен 61.30 кв.м. продаден виж
апартамент Б24 тристаен 108.61 кв.м. 120 000 € виж
апартамент Б25 тристаен 81.29 кв.м. продаден виж
апартамент Б26 двустаен 60.15 кв.м. продаден виж
апартамент Б27 двустаен 60.07 кв.м. продаден виж
апартамент Б28 тристаен 81.55 кв.м. продаден виж
Етаж 5 виж
апартамент Б29 тристаен 108.61 кв.м. продаден виж
апартамент Б30 двустаен 61.30 кв.м. продаден виж
апартамент Б31 двустаен 61.30 кв.м. продаден виж
апартамент Б32 тристаен 108.61 кв.м. продаден виж
апартамент Б33 тристаен 81.29 кв.м. продаден виж
апартамент Б34 двустаен 60.15 кв.м. продаден виж
апартамент Б35 двустаен 60.07 кв.м. продаден виж
апартамент Б36 тристаен 81.55 кв.м. продаден виж
Етаж 6 виж
апартамент Б37 тристаен 108.61 кв.м. продаден виж
апартамент Б38 двустаен 61.30 кв.м. продаден виж
апартамент Б39 двустаен 61.30 кв.м. продаден виж
апартамент Б40 тристаен 108.61 кв.м. продаден виж
апартамент Б41 тристаен 81.29 кв.м. продаден виж
апартамент Б42 двустаен 60.15 кв.м. продаден виж
апартамент Б43 двустаен 60.07 кв.м. продаден виж
апартамент Б44 тристаен 81.55 кв.м. продаден виж
Етаж 7 виж
апартамент Б45 тристаен 108.61 кв.м. продаден виж
апартамент Б46 двустаен 61.30 кв.м. продаден виж
апартамент Б47 двустаен 61.30 кв.м. продаден виж
апартамент Б48 тристаен 108.61 кв.м. продаден виж
апартамент Б49 тристаен 81.29 кв.м. продаден виж
апартамент Б50 двустаен 60.15 кв.м. продаден виж
апартамент Б51 двустаен 60.07 кв.м. продаден виж
апартамент Б52 тристаен 81.55 кв.м. продаден виж
Етаж 8 виж
апартамент Б53 тристаен 107.81 кв.м. продаден виж
апартамент Б54 двустаен 60.85 кв.м. продаден виж
апартамент Б55 двустаен 60.85 кв.м. продаден виж
апартамент Б56 тристаен 107.81 кв.м. продаден виж
апартамент Б57 тристаен 80.72 кв.м. продаден виж
апартамент Б58 двустаен 59.73 кв.м. продаден виж
апартамент Б59 двустаен 59.66 кв.м. продаден виж
апартамент Б60 тристаен 80.97 кв.м. продаден виж

Сграда А

9
4 магазина
9
Бистро със закрита и открита част
9
Лоби и рецепция
9
28 двустайни апартамента
9

28 тристайни апартамента

Сграда Б

9
2 двустайни апартамента с двор
9
2 тристайни апартамента с двор
9
28 двустайни апартамента
9

28 тристайни апартамента

Сграда В

9
1 студио с двор
9

1 двустаен апартамент с двор

9

1 тристаен апартамент с двор

9
28 двустайни апартамента
9

28 тристайни апартамента

Гаражи и паркоместа

Обект

Тип

Обща площ

Статус/ Цена

План

Етаж 1 виж
апартамент В1 едностаен 46.52 кв.м. продаден виж
апартамент В2 двустаен 67.10 кв.м. продаден виж
апартамент В3 тристаен 120.52 кв.м. продаден виж
Етаж 2 виж
апартамент В4 тристаен 72.12 кв.м. продаден виж
апартамент В5 двустаен 55.17 кв.м. продаден виж
апартамент В6 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В7 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В8 тристаен 106.30 кв.м. продаден виж
апартамент В9 двустаен 59.34 кв.м. продаден виж
апартамент В10 двустаен 56.97 кв.м. продаден виж
апартамент В11 тристаен 74.62 кв.м. продаден виж
Етаж 3 виж
апартамент В12 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В13 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В14 двустаен 59.88 кв.м. 70 000 € виж
апартамент В15 тристаен 107.11 кв.м. 120 000 € виж
апартамент В16 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В17 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В18 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В19 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 4 виж
апартамент В20 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В21 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В22 двустаен 59.88 кв.м. резервиран виж
апартамент В23 тристаен 107.11 кв.м. 120 000 € виж
апартамент В24 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В25 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В26 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В27 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 5 виж
апартамент В28 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В29 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В30 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В31 тристаен 107.11 кв.м. 120 000 € виж
апартамент В32 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В33 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В34 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В35 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 6 виж
апартамент В36 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В37 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В38 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В39 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В40 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В41 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В42 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В43 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 7 виж
апартамент В44 тристаен 72.35 кв.м. продаден виж
апартамент В45 двустаен 55.20 кв.м. продаден виж
апартамент В46 двустаен 59.88 кв.м. продаден виж
апартамент В47 тристаен 107.11 кв.м. продаден виж
апартамент В48 тристаен 106.78 кв.м. продаден виж
апартамент В49 двустаен 59.61 кв.м. продаден виж
апартамент В50 двустаен 57.23 кв.м. продаден виж
апартамент В51 тристаен 74.95 кв.м. продаден виж
Етаж 8 виж
апартамент В52 тристаен 71.87 кв.м. продаден виж
апартамент В53 двустаен 54.82 кв.м. продаден виж
апартамент В54 двустаен 59.47 кв.м. продаден виж
апартамент В55 тристаен 106.38 кв.м. продаден виж
апартамент В56 тристаен 106.07 кв.м. 120 000 € виж
апартамент В57 двустаен 59.21 кв.м. продаден виж
апартамент В58 двустаен 56.85 кв.м. продаден виж
апартамент В59 тристаен 74.46 кв.м. продаден виж