Секция Б

Жилищни сгради „Смокините 2“

 

Обект

Тип

Изложение

Обща площ

Статус/ Цена

План

Етаж 1 виж
Апартамент Б 101 двустаен север 54.71 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 102 двустаен север 62.09 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 103 тристаен север-юг 112.14 кв.м. 125 000 € виж
Апартамент Б 104 двустаен юг 62.98 кв.м. резервиран виж
Апартамент Б 105 двустаен юг 62.98 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 106 двустаен юг 62.98кв.м. 77 000 € виж
Апартамент Б 107 двустаен юг 70.14 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 108 двустаен север 68.82 кв.м. продаден виж
Етаж 2 виж
Апартамент Б 201 двустаен север 61.03 кв.м. 66 000 € виж
Апартамент Б 202 двустаен север 62.63 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 203 тристаен север-юг 112.47 кв.м. 113 000 € виж
Апартамент Б 204 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 205 двустаен юг 63.54кв.м. 70 000 € виж
Апартамент Б 206 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 207 тристаен север-юг 113.47 кв.м. 113 000 € виж
Апартамент Б 208 двустаен север 62.87 кв.м. продаден виж
Етаж 3 виж
Апартамент Б 301 двустаен север 61.03 кв.м. 67 000 € виж
Апартамент Б 302 двустаен север 62.63 кв.м. 67 000 € виж
Апартамент Б 303 тристаен север-юг 112.47 кв.м. 115 000 € виж
Апартамент Б 304 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 305 двустаен юг 63.54 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 306 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 307 тристаен север-юг 113.47 кв.м. 115 000 € виж
Апартамент Б 308 двустаен север 62.87 кв.м. продаден виж
Етаж 4 виж
Апартамент Б 401 двустаен север 61.03 кв.м. 68 000 € виж
Апартамент Б 402 двустаен север 62.63 кв.м. 68 000 € виж
Апартамент Б 403 тристаен север-юг 112.47 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 404 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 405 двустаен юг 63.54 кв.м. резервиран виж
Апартамент Б 406 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 407 тристаен север-юг 113.47 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 408 двустаен север 62.87кв.м. 68 000 € виж
Етаж 5 виж
Апартамент Б 501 двустаен север 61.03 кв.м. 68 000 € виж
Апартамент Б 502 двустаен север 63.63 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 503 тристаен север-юг 112.47 кв.м. 117 000 € виж
Апартамент Б 504 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 505 двустаен юг 63.54 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 506 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 507 тристаен север-юг 113.47 кв.м. 117 000 € виж
Апартамент Б 508 двустаен север 62.87 кв.м. 68 000 € виж
Етаж 6 виж
Апартамент Б 601 двустаен север 61.03 кв.м. 68 000 € виж
Апартамент Б 602 двустаен север 62.62 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 603 тристаен север-юг 112.47 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 604 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 605 двустаен юг 63.54 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 606 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 607 тристаен север-юг 113.47кв.м. продаден виж
Апартамент Б 608 двустаен север 62.87 кв.м. 68 000 € виж
Етаж 7 виж
Апартамент Б 701 двустаен север 61.03 кв.м. 68 000 € виж
Апартамент Б 702 двустаен север 62.63 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 703 тристаен север-юг 112.47 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 704 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 705 двустаен юг 63.54 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 706 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 707 тристаен север-юг 113.47 кв.м. резервиран виж
Апартамент Б 708 двустаен север 62.87кв.м. продаден виж
Етаж 8 виж
Апартамент Б 801 двустаен север 61.03 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 802 двустаен север 62.63 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 803 тристаен север-юг 112.47 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 804 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 805 двустаен юг 63.54 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 806 двустаен юг 63.61 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 807 тристаен север-юг 113.47 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 808 двустаен север 62.87 кв.м. продаден виж
Етаж 9 виж
Апартамент Б 901 двустаен север 60.54 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 902 двустаен север 62.18 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 903 тристаен север-юг 111.56 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 904 двустаен юг 63.09 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 905 двустаен юг 63.05 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 906 двустаен юг 63.09 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 907 тристаен север-юг 112.55 кв.м. продаден виж
Апартамент Б 908 двустаен север 62.38 кв.м. продаден виж

Секция А

9

3 магазина

9
Бистро със закрита и открита част
9
Лоби и рецепция

9
Медицински център
9
65 двустайни апартамента
9
22 тристайни апартамента
9
1 многостаен апартамент

Секция Б

9
7 двустайни апартамента с двор
9
1 тристаен апартамент с двор
9
48 двустайни апартамента
9
16 тристайни апартамента

Секция В

9
3 двустайни апартамента с двор
9
2 тристайни апартамента с двор
9
65 двустайни апартамента
9
22 тристайни апартамента
9
1 многостаен апартамент